About CCL
Map and Directions

Haidian (Postgraduate) Campus 


Bus Routes near Haidian Campus:

 1. No.21: Beijing West Railway Station -- An Hua Bridge North

 2. No.387: Beijing West Railway Station -- Hui Zhong Road East Entrance

 3. No.632: Qinghe Xiaoying Bridge West -- Wu Lu

 4. No.84: Beijing South Railway Station (North Square) -- Bei Tu Cheng Subway Station

 5. No.304: Ba Gou Village Bus Station -- Mu Dan Yuan

 6. No.438: Xi Zhi Men -- Da Niu Fang South Entrance

 7. No.375: Xi Zhi Men -- Han Jia Chuan North

 8. No.302: Xin Zhuang -- Ba Gou Village

 9. No.425: Nan Wu -- Da Tun East


Changping (Undergraduate) Campus 


Bus Routes near Changping Campus:

 1. No.886: De Sheng Gate West -- Changping Dong Guan

 2. No.K345: De Sheng Gate -- Changping Dong Guan

 3. No.888: Mangshan National Forest Park -- De Sheng Gate West

 4. No.Chang 11: Changping Dong Guan Road Crossing South -- Airforce Plant 23

 5. No.Chang 870: Nan Kou West -- Xing Shou

 6. No.Chang 21: Xiang Tang -- Cheng Tie Long Ze Zhan


For more information about bus routes to our campuses, please visit Beijing Public Transport http://beijing.gongjiao.com/.